Dialogica nr. 1, 2020, pag. 142

În cartea sa, Diagonale reflexive de la A la Z (Sinaia: Amanda Edit, 2019), Doina Postolachi înmănunchează o serie de citate cu caracter meditativ, scoase din toate cărțile sale și grupate tematic. La rândul lor, temele și motivele sunt sistematizate după criteriul alfabetic. În felul acesta, cititorul se poate apropia sub un alt unghi de literatura scriitoarei, care se dovedește a fi înclinată spre discursul gnomic și poezia vieții totodată. Iată doar câteva exemple care dovedesc că demersul nu este nici inutil, nici facil: „Iadul nu înseamnă flacără și smoală. Iad înseamnă Împietrire. Iadul trăiește în oameni. Aceștia îl poartă în cugetele pietrificate și-n inimile de piatră”; „Și idealurile corup. Subjugarea omului de către idealul său este un complex proces de viciere” (Vicii. 18+); „Cuvântul nerostit e ca o pasăre în colivie. Oricât de frumoasă ar fi această pasăre, locul ei e altundeva. I-am putea reda libertatea în necuprinsul cerurilor pe hârtie” (Nostalgia neîntoarcerilor).

Aliona GRATI